På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Direktør digitalisering og utvikling - Oslo

09.11.18

Kraftbransjen står ovenfor en digital transformasjon og for å kunne holde vår sterke markedsposisjon fremover, utvider vi nå ledergruppen med ny: DIREKTØR DIGITALISERING OG UTVIKLING. Vår nye direktør vil få hovedansvar for å løfte produksjonsselskapet, E-CO Energi, over i en digital verden.

I samarbeid med det øvrige konsernet skal vi bygge en ny og optimal IT plattform som vil sikre effektiv drift og understøtter strategiske forretningsmessige mål.

Vi er fortsatt helt i startgropen på vår digitale reise, så hos oss vil du få muligheten til å bygge både teknologi og organisasjon mer eller mindre fra bunnen av. Våre eiere har digitalisering på dagsorden og vårt søsterselskap Hafslund Nett ligger allerede i front. Du vil samarbeide tett med dem og øvrig konsern for erfaringsutveksling og for å utnytte forretningsmessige synergier.

Du vil komme inn i en organisasjon med høy kompetanse på produksjon, teknologi og kraft. Alle våre kraftverk er mer eller mindre helautomatisert allerede, men vi har et stort uutnyttet potensial i å bruke data til videre investeringer og prediksjon av vedlikehold. It har i stor grad vært driftsfokusert og det blir viktig å utvikle avdelingen for å møte fremtidens behov.

For å lykkes kreves god innsikt i hvordan en bygger og utvikler digitale løsninger knyttet til en operativ produksjonsvirksomhet. I tillegg må du ha evne til å få med deg hele organisasjonen på en omfattende digital endringsreise. Sentralt i denne rollen blir å bidra i videreutvikling av organisasjonen i tråd med endringene som følger av digitalisering, samt holde et kommersielt fokus i endringsarbeidet.

Vi vet at det ikke er lite vi spør om. I retur tilbyr vi vide rammer og en synlig, premissgivende lederposisjon i et av Norges ledende kraftselskap.  Vi er en sentral aktør i det grønne skiftet og elektrifisering av storbyen. Vi har høy endringstakt og høyt fokuset på ny teknologi, digitalisering, innovasjon og forbedring. I tillegg tilbyr vi selvfølgelig konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon, ta kontakt med Rie Hurlen Larsen (468 78 678) eller Ronja Thune-Larsen (915 41 415) i Reflecto AS. Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Send CV, Attester og Søknad til post@reflecto.no

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper og er en del av Hafslund E-CO konsernet. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 650 000 husstander. E-CO eier helt eller delvis 50 vannkraftanlegg fordelt over store deler av Sør-Norge.

Vi er ca. 200 medarbeidere og hovedkontoret er lokalisert i Oslo sentrum.